بیمه دانا، مطمئن و توانا
آریامشاوران حامی ، حامی سلامت وسرمایه شما

سؤالات متداول2020-11-26T07:09:05-01:00

______________   سوالات متداول   ______________

اگر درساعات منع ترددخودرو(درایام کرونا)تصادف کنیم بیمه دانا خسارات مارا پرداخت میکند؟2020-11-26T07:10:57-01:00

طبق بخشنامه شماره ۳۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ بیمه مرکزی درصورت تصادف دراین ساعات اگر بیمه گذار بیمه نامه معتبر داشته باشد خسارات توسط بیمه دانا پرداخت می‌گردد.

درزمان وقوع حادثه ،باتوجه به حذف کوپن چه کاری برای دریافت خسارت انجام دهیم؟2019-10-14T07:06:22+00:00

_مدارک مورد نیاز با کروکی:

کپی مدارک مقصر

_مدارک مورد نیاز بدون کروکی:

اصل هردو بیمه نامه +اصل گواهینامه+اصل کارت خودرو+حضور هردوخودرو

آیا بیمه نامه شخص ثالث راننده مقصر حادثه را هم پوشش میدهد؟2018-05-16T10:48:55+00:00

شرکت بیمه، هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، با دریافت حق بیمه حوادث راننده، خود راننده را هم تا حد دیه ماه حرام تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد.

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث چند درصد است ؟2018-05-16T10:48:06+00:00

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث در آیین نامه جدید هر سال پنج درصد است که پس از چهارده سال به حداکثر مقدار خود یعنی هفتاد درصد میرسد و متوقف میشود . ضمنا با هر تصادف مقداری از تخفیف ها از بین میرود این در حالیست که در گذشته با یک تصادف تمام تخفیف ها ی بیمه شخص ثالث از بین میرفت که در شرایط جدید این مشکل برطرف شده است

امکان صدور المثنی برای بیمه شخص ثالث وجود دارد ؟2018-05-16T10:47:21+00:00

بله در صورت مفقود شدن با ارائه مدارک به واحد صدور بیمه نامه می توانید ضمن مسدود نمودن بیمه نامه مفقود شده نسبت به در یافت گواهی بیمه نامه خود اقدام کنید .

اگر برای تمدید بیمه نامه فاصله بیفتد،در بیمه نامه جدید تخفیفات از بین میرود ؟2018-05-16T10:46:02+00:00

بله به ازای هر روز تأخیر باید برای دریافت بیمه نامه جدید جریمه پرداخت کنیم.

آیا می توان هنگام فروش وسیله نقلیه، تخفیف های بیمه نامه شخص ثالث را به خودرو جدید انتقال داد؟2018-05-16T10:45:08+00:00

درصورتی‌که بیمه‌نامه شخص تعدادی سال تخفیف داشته باشد، شخص می‌تواند تخفیف بیمه‌نامه را به بیمه‌نامه خودروی جدید خود انتقال دهد.. نمایندگی بعد از دریافت مابه‌التفاوت تخفیف بیمه‌نامه‌ی قبلی با صدور الحاقیه‌ای، تخفیف‌های این بیمه‌نامه را به خودروی جدید انتقال می‌دهد.

آیا در صورت تغییر شرکت بیمه تخفیف های بیمه شخص ثالث از بین میرود ؟2018-05-16T10:44:23+00:00

خیر هنگام تمدید بیمه نامه می توان با حفظ کلیه تخفیف ها شرکت بیمه را عوض کرد .

آیا در بیمه های مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث ، پروژه باید از سوی کارشناس بیمه گر بازدید گردد ؟2018-05-16T10:42:13+00:00

بازدید یا عدم بازدید به بیمه گذار اعلام می گردد ، و احتمال تعدیل حق بیمه اولیه بعد از بازدید کارشناس وجود دارد .

سقف تعهدات دیه و هزینه پزشکی در بیمه های مسئولیت مدنی آسانسور به چه میزانی است ؟2018-05-16T10:41:39+00:00

حداکثرسقف تعهدات به میزان ظرفیت آسانسور می باشد .

آیا امکان صدوربیمه نامه های مسئولیت مدنی به صورت بی نام وجود دارد ؟2018-05-16T10:41:00+00:00

نحوه صدور بیمه نامه به صورت بانام و یا بی نام توسط کارشناس بیمه گر اعلام می گردد .

در زمان بروز خسارت چه مدارکی از سوی بیمه گذار باید ارائه گردد ؟2018-05-16T10:40:29+00:00

بسته به نوع بیمه نامه ، ارائه لیست تامین اجتماعی و یا مدارک اثبات اینکه فرد خسارت دیده از کارکنان بیمه گذار است ، الزامی است .

تعداد کارکنان در بیمه مسئولیت مدنی باید به چه صورت اعلام گردد ؟2018-05-16T10:39:58+00:00

باید تعداد کارکنان ثابت و حداقل و حداکثر تعداد کارکنان متغیر به صورت جداگانه اعلام گردد .

چنانچه کلوز ماموریت کارکنان اخذ گردد ، باید لیست اسامی مامورین به بیمه گر ارائه شود ؟2018-05-16T10:39:23+00:00

بله ، باید در زمان بروز خسارت ، مامورین خارج از کارگاه بیمه گذار ، مشخص گردند.

غرامت روزانه تا چه مدت و به چه میزان قابل پرداخت است ؟2018-05-16T10:38:53+00:00

سقف پرداختی روزانه غرامت توسط بیمه گذار در زمان صدور درخواست میشود و

حداکثر تعهد بيمه گر براي تعهد روزانه هر نفر کارگر تا ۹۰ روز خواهد بود.

سرمایه مطالبات سازمان هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني به چه میزان باید تعیید گردد ؟2018-05-16T10:38:13+00:00

بسته به درخواست بیمه گذار سقف مطالبات سازمان هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني (ماده ۶۶ قانون بیمه) تعیین می گردد ، درصورت عدم اطلاع کافی بیمه گذار ، توسط کارشناس بیمه گر ، سرمایه این کلوز اعلام میگردد و متناسب با آن حق بیمه دریافت میشود .

آیا در انتخاب کلوزها ، محدودیتی وجود دارد ؟2018-05-16T10:37:18+00:00

در زمان صدور بیمه نامه ، بسته به نظر کارشناس بیمه گر ، احتمال پیشنهاد جهت اخذ کلوزها و یا حذف کلوز وجود دارد .

چه کلوزهایی در بیمه مسئولیت مدنی باید خریداری گردد ؟2018-05-16T10:36:33+00:00

رصورتی که بیمه گذار اطلاعات کافی دررابطه با کلوزهای قابل ارائه نداشته باشد ، کلوزهای پیشنهادی از سوی کارشناس بیمه گر اعلام می گردد .

جهت صدور بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ، نوع فعالیت جهت تکمیل فرم پرسشنامه به چه صورت باید اعلام گردد ؟2018-05-16T10:34:54+00:00

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به سه بخش ۱٫صنعتی-تولیدی-خدماتی ۲٫عمرانی ۳٫ساختمانی تقسیم می گردد که بسته به نوع فعالیت بیمه گذار از سوی کارشناس بیمه گر تعیین میگردد.

جهت صدور بیمه نامه ، چه مدارکی باید ارائه گردد ؟2018-05-16T10:34:09+00:00

۱٫تکمیل فرم پرسشنامه ۲٫ارائه قرارداد پیمان یا پروانه ساختمان (بیمه های کارفرما درقبال کارکنان) ۳٫درصورت نیاز بازدید از پروژه توسط کارشناس بیمه گر

تخفیف صفری خودرو تا چه زمانی قابل دریافت است ؟2018-05-16T10:31:03+00:00

از تاریخ فاکتور فروش وسیله نقلیه ، تا ۶ ماه قابل اعمال است .

جهت دریافت تخفیف صفری خودرو چه مدارکی باید ارائه گردد ؟2018-05-16T10:30:29+00:00

فاکتور فروش وسیله نقلیه

جهت صدور بیمه نامه ، چه مدارکی باید ارائه گردد ؟2018-05-16T10:29:55+00:00

۱٫تکمیل فرم پرسشنامه ۲٫ارائه سند مالکیت یا کارت وسیله نقلیه ۳٫بازدید خودرو توسط کارشناس

آیا امکان عدم پوشش لوازم اضافی خودرو وجود دارد ؟2018-05-16T10:29:12+00:00

خیر ، درصورت داشتن لوازم اضافی بر روی خودرو ، این لوازم از سوی بیمه گر تحت پوشش قرارداده می شود .

آیا خودرو در زمان صدور بیمه نامه ، باید بازدید گردد ؟2018-05-16T10:28:28+00:00

قبل از صدور بیمه نامه ، خودرو توسط کارشناس بازدید بیمه گر ، بازدید می گردد .

ارزش خودرو به چه میزان باید تعیین گردد ؟2018-05-16T10:27:43+00:00

باید ارزش روز بازار خودرو تعیین شود و چنانچه بیمه گذار درخواست کند ، امکان اعلام ارزش سوی کارشناس بیمه گر وجود دارد .

پوشش های بیمه نامه بدنه شامل چه مواردی است ؟2018-05-16T10:32:16+00:00

خطرات اصلی (حادثه-سرقت کلی و آتش سوزی)    خطرات اضافی قابل خریداری بیمه گذار که متناسب با آن حق بیمه دریافت می گردد (۱٫شكست شيشه و پاشيدن مواد اسيدي۲٫ سيل و زلزله۳٫اياب و ذهاب۴٫سرقت در جاي تمام قطعات۵٫ نوسانات قيمت)

آیا در خریداری پوشش های اضافی ، از سوی بیمه گر محدودیتی جهت پوشش وجود دارد ؟2018-05-16T10:24:03+00:00

بسته به نوع کاربری و شرایط مورد بیمه ، قبل صدور بیمه نامه ، از سوی بیمه گر نحوه پوشش یا عدم پوشش خطرات اضافی اعلام می گردد .

چه پوشش هایی در بیمه نامه آتش سوزی میتوان خریداری کرد ؟2018-05-16T10:23:30+00:00

خطرات اصلی بیمه نامه (آتش  سوزی-صاعقه و انفجار) بصورت پایه در بیمه نامه لحاظ میشود ، بیمه گذار میتواند با خریداری آیتم های اضافه شامل (سيل و طغيان آب- طوفان و گردباد- تركيدگي لوله آب- ضايعات برف و باران- سنگيني برف و …) مورد بیمه را تحت پوشش قراردهد .

آیا در بیمه نامه آتش سوزی ، سرمایه هر یک از اموال جهت پوشش ، به تفکیک لحاظ می گردد ؟2018-05-16T10:22:12+00:00

بله ، باتوجه به نوع اموال ، هر یک  در بند های جداگانه اعلام می گردد .

سرمایه ساختمان (بنا) جهت پوشش بیمه آتش سوزی ، به چه میزان باید اعلام گردد ؟2018-05-16T10:21:26+00:00

باتوجه به قدمت بنا و نوع مصالح بکار رفته در سازه ساختمان ، برای هرمتر مربع از بنا بین ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان لحاظ می گردد .

در صدور بیمه آتش سوزی ، آیا همه ی اموال تحت پوشش قرار می گیرند ؟2018-05-16T10:20:51+00:00

قبل از صدور بیمه نامه ، کارشناس نحوه پوشش اموال مورد بیمه  را اعلام می نماید .

آیا از ملک مورد بیمه ، کارشناس بیمه گر بازدید می نماید ؟2018-05-16T10:19:56+00:00

بسته به نوع پوششی که بیمه گذار اخذ می کند ، جهت بازدید یا عدم بازدید تصمیم گیری بعمل می آید .

آیا جهت صدور بیمه نامه ، محدودیتی بر اساس نوع فعالیت شغلی وجود دارد ؟2018-05-16T10:18:46+00:00

بسته به نوع فعالیت شغلی (کاربری مورد بیمه) شرایط صدور و میزان حق بیمه اعلام می گردد  .

جهت صدور بیمه نامه ، چه مدارکی باید ارائه گردد ؟2018-05-16T10:15:05+00:00

۱٫تکمیل فرم پرسشنامه ۲٫در صورت نیاز ، بازدید توسط کارشناس بیمه گر

فرزندان دختر و پسر تا چه زمانی می توانند تحت پوشش بیمه باشند؟2018-05-16T10:05:19+00:00

-فرزندان مونث تاهنگام ازدواج یا اشتغال به کار بیمه می باشد

-فرزندان مذکر مجرد حداکثر تا سن ۲۲سال تمام به شرط عدم اشتغال

چه کسانی می توانند در طول قرارداد از بیمه تکمیلی خارج شوند؟2018-05-16T11:37:09+00:00

-فوت

-قطع رابطه همکاری(استعفا،اخراج،…)

-خروج از کفالت(طلاق و….)

چه کسانی در طول قرارداد می توانند به لیست بیمه اضافه شوند؟2018-05-16T11:37:03+00:00

-نوزاد از بدو تولد

-افراد جدیدالاستخدام

-همسرتازه ازدواج کرده

به چه کسانی فرانشیز تعلق میگیرد؟2018-05-16T11:36:58+00:00

در صورتیکه بیمه شده از سهم بیمه گر اول استفاده نکرده باشد فرانشیز به وی تعلق می گیرد.

منظور از فرانشیز چیست ؟2018-05-16T11:36:48+00:00

سهم بیمه شده از خسارت است که میزان آن در شرایط بیمه نامه تعیین می شود.

دوره انتظار چیست و مدت آن چقدر است؟2018-05-16T11:36:42+00:00

دوره انتظار مدتی است که درطول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

که برای گروه های زیر ۲۵۰نفر برای زایمان ۹ماه وبیماری مزمن ۶ماه وگروه های ۲۵۰نفرالی ۱۰۰۰نفر زایمان ۶ماه وبیماری مزمن ۳ماه وبالای ۱۰۰۰نفر فاقد دوره انتظار میباشد

آیا بیمه شده اصلی میتواند کل اعضای خانواده خود را تحت پوشش قرار دهد؟2018-05-16T11:36:36+00:00

خیر اعضای خانواده شامل افراد تحت تکفل (همسر،فرزندان،پدرو مادر) می باشند.

چه کسانی میتوانند تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار بگیرند ؟2018-05-16T11:36:30+00:00

بیمه شدگانی که تحت پوشش بیمه گر پایه (تامین اجتماعی ،خدمات درمانی و….)باشند

آیا امکان عضویت انفرادی در بیمه تکمیلی هست؟2018-05-16T11:34:18+00:00

خیر،تعداد بیمه شدگان (کارکنان واعضای خانواده )  حداقل می بایست ۵۰ نفر باشد