بیمه دانا، مطمئن و توانا

اقدامات مهم بعد از بروز تصادف جهت دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

2019-02-14T07:10:17+00:00دسامبر 4th, 2018|

کارهایی که بعد از وقوع یک حادثه باید انجام داد: [...]

نکات کلیدی جهت دریافت خسارت  بیمه های مسولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان   

2019-01-22T12:17:18+00:00نوامبر 8th, 2018|

    با توجه به نیاز مبرم بیمه گذاران بیمه [...]