طي مراسمي در دفتر سرپرستي شعب منطقه يك بیمه دانا ، از نمايندگان برتر شعب استان تهران، با اهداء لوح تقدير و هديه ماندگارِ ارسالي دکتر کاردگر، نائب رئيس محترم هيات مديره و مديرعامل شرکت، توسط سرپرست منطقه یک، تقدير و قدرداني بعمل آمد.

شرکت آریا مشاوران حامی، نمایندگی بیمه دانا در سعادت آباد نیز به عنوان یکی از نمایندگان برتر استان در این مراسم حضور داشت.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ، در ابتداي جلسه آقاي حسين غلامي سرپرست شعب منطقه يك با تشريح عملكرد شركت در سال ١٣٩٨و هفت ماهه  سال ١٣٩٩، از نقش بي بديل شبكه فروش در تحقق اين موفقيت ها قدرداني و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

نمايندگان حاضر در جلسه نيز از رويكرد شركت در حمایت از شبکه فروش و همچنين برگزاری جلسه مذكور تشكر و قدرداني کردند.

اسامی نمایندگان برتر به شرح زیر است:

مسعود حاتمي، کد۲۶۱ مجتمع خدمات بیمه ای آیت الله کاشانی

دانارهاورد حامي، کد۵۰۱۶، مجتمع خدمات بیمه ای فردوسی

آريا مشاوران حامي، کد ۵۰۱۷، شعبه آزادی تهران

پوشش آتيه نگر، کد۵۰۱۴، شعبه طالقانی

عباس چلويي، کد۶۲۴، مجتمع خدمات بیمه ای فردوسی

محمدعلى اميري، کد ۹۳۸۶، مجتمع بیمه ای فردوسی

سعيد ميداني نوش آبادي،کد ۳۳۶،شعبه وحدت